دانلود رایگان


پاورپوینت کنترل عددی مستقیم-کنترل عددی کامپیوتری-کنترل تطبیقی -32 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کنترل عددی مستقیم کنترل عددی کامپیوتری کنترل تطبیقی 32 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کنترل عددی مستقیم-کنترل عددی کامپیوتری-کنترل تطبیقی -32 اسلاید قسمتی از اسلایدها
کنترل عددی مستقیم-کنترل عددی کامپیوتری-کنترل تطبیقی
I.DNC کنترل عددی مستقیمII.CNC کنترل عددی کامپیوتری III.AC کنترل تطبیقیDNCوCNCترکیبی از NC وتکنولوژی کامپیوتری هستند که DNCدراواخردهه 60میلادی وCNCدراوایل دهه 70میلادی معرفی شدند.DNCشامل کاربرد یک کامپیوترمرکزی بزرگ جهت هدایت عملیات یک تعدادی ماشین NCمجزااست.یکی از توابع اصلی در کامپیوترمرکزی درDNCراه اندازی برنامه های قطعه برای ماشینهای NC است.نظربه پیشرفت های انجام شده درتکنولوژِی کامپیوتر,کامپیوترها کوچکتر ,ارزانتروقویترشدند وهمین امر باعث استفاده از کامپیوتر برای کنترل هر NCشد,که CNCرا بوجود آورد.بعنوان تعریف CNCعبارت است از یک سیستم کنترل عددی که از یک کامپیوتر برنامه ریزی شده جهت ارائه مقداری یا تمام توابع پایه کنترلNCاستفاده میکند.توسعه مفهوم ماشین کاری کنترل تطبیقی از حدود 1962آغاز شد.نیروی هوایی آمریکا نه تنها بیشتر تحقیقات اساسی در خصوص کنترل عددی را پشتیبانی میکرد بلکه پشتیبانی مالی تحقیقات اولیه در خصوص توسعه کنترل تطبیقی را نیز انجام میداد.کنترل تطبیقی یک سیستم ماشین کاری است که یک یا چند متغییر فرایند (نیروی برش,قدرت اسب بخار ,درجه حرارت ,و........)را اندازه گیری کرده وبرحسب تغییرات نا خواسته متغیرهای فرایند سرعت و یا نرخ ماشین کاری را اصلاح میکند.هدف از ACبهینه سازی فرایند های ماشین کاری است که NCبه تنهایی قادر به آن نیست.جهت توضیح بیشتر DNCوCNCوACابتدا نکات ومسائل NCهای سنتی رابررسی میکنیم.مسائل ومشکلات NC های سنتیمشکلات متعددی در NCهای سنتی باعث انگیزه جهت بهبود و توسعه سیستمهای NCمیباشد.مشکلات عمده در این خصوص عبارتند از:االف)اشتباهات برنامه نویس قطعه:
هنگام آماده سازی کارت پانچ خطا های متعددی معمول است .1-این خطا ها میتوانند خطاهای عددی یا منطقی دربرنامه باشندوبررسی 3 یا بیشتراین کارتها جهت اصلاح آنها عادی است.
2-یکی دیگرازمسائل مربوط به برنامه نویس یافتن توالی بهینه قدمهای فرایند تولیدقطعه است.
این مسئله یک مشکل اساسی دربرنامه نویسی دستی قطعه است.درمقابل این مشکل از زبانهای برنامه نویس قطعه به کمک کامپیوتر (CAAP)جهت رسیدن به توالی عبارات بهینه کمک میکنند.ب)نوار پانچ:
مواد ارزان نوار پانچ مانند کاغذ باعث عدم کاربرد زیاد آنها فرسوده شدن آنها میشود.و موادی مانند آلومینیم که عمر بیشتری دارند گران قیمتند.... کنترل عددی مستقیم:(DNC)انواع DNC مزایای DNCکنترل عددی کامپیوتری:((CNCساختار کلی CNC ماشین کاری کنترل تطبیقیمنابع متغیردرماشین کاری:مزایای کنترل تطبیقی درماشین کاری:توسعه های چند درNC: و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...

پاورپوینت


کنترل


عددی


مستقیم


کنترل


عددی


کامپیوتری


کنترل


تطبیقی


ساختار


کلی


CNC


انواع


DNC


AC


تحقیق


مقاله


پروژه


پاورپوینت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه