دانلود رایگان


پاورپوینت اصول آموزش به بيمار - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت اصول آموزش به بیمار

دانلود رایگان پاورپوینت اصول آموزش به بيمار
پاورپوینت اصول آموزش به بيمار
60اسلاید
چکيده محتواي فايل:
آشنايی با اصول آموزش به بيماربه منظور بهبود كيفی مراقبت های پرستاری
اهداف رفتاری
1-نام بردن انواع روش های آموزشی
2-نام بردن ابزارهای كمك آموزشی
3- شرح تفاوت آموزش و يادگيری
4-شناسايی موانع موجود در يادگيری مددجويان
5-توضيح فرآيند آموزش مددجو
6-طراحی محيط مناسب جهت يادگيری مددجو
7-تدوين طرح درس آموزش به مددجو
8-ارائه چك ليست اثر بخشی آموزش به مددجو

اهميت تعيين هدف
هدف از آموزش :ايجاد رفتارهای مثبت در مددجو
تعيين هدف حساس ترين و مشكل ترين بخش برنامه ريزی آموزش است و مهم ترين خاصيت هدف گذاری آشكار نمودن آن چيزی است كه مخفی بوده.
نتيجه تدوين هدف ضعيف:
1-ناتوانی در ايجاد ارتباط با ساير همكاران
2-سردر گمی فرآيند تدريس و يادگيری
نتيجه تدوين هدف آرمانی :
1-تكامل فردی و خانوادگی
2-توانبخشی
3-رضايت و اجازه اقدامات مراقبتی
4-انطباق

كيفيت های هدف اختصاصی آموزش
1-تناسب 2-منطقی

3-واضح 4-قبل اجرا

5-قابل مشاهده 6-قابل سنجش

موارد قابل طرح و بحث در مباحث
1-تعريف آموزش و يادگيری و مقايسه آن
2-اصول پايه يادگيری و آموزش
3-نحوه نياز سنجی آموزشی برای مددجو و نقش آن در فرآيند يادگيری
4-شيوه های مختلف آموزش و استفاده از ابزارهای كمك آموزشی
5-اصول تهيه طرح درس
6-مستند سازی آموزش های ارائه شده به مددجو
7-نحوه ارزشيابی و كنترل آموزش های انجام شده در مددجويان

سئوالاتی جهت تحقق نقش آموزش در پرستاران
—آيا بيمار مايل به يادگيری است؟—يادگيری بيمار چقدر اهميت دارد؟—او بايد چه بداند ويا قادر به انجام چه باشد؟—بهترين روش جهت آموزش به وی كدام است؟—چگونه بدانيم كه بيمار ياد گرفته است؟—نقش هر يك از اعضای تيم بهداشتی در آموزش به بيمار چيست؟—چه منابع و مؤسسات خدماتی می تواند خدمات آموزش را به بيمار ارائه دهد؟

پاورپوینت اصول آموزش به بیمار


پاورپوینت آموزش به بیمار


پاورپوینت درباره آموزش به بیمار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل دامپ H30-L01